24 март 2011

Медиите по света се ръководят предимно от мъже

Според актуално проучване 73% от висшите ръководни постове в медиите се заемат от мъже. Същото изследване в 500 компании от 60 страни е установило, че само 36% от работещите в медии са жени.

"Въпреки увеличението от средата на 90-те години на жените им предстои дълъг път, за да постигнат равенство като работещи в новинарската индустрия", констатира изпълнителният директор на фондацията International Women's Media Foundation Лиза Грос.

Проучването е довело до извода, че жените са почти изравнени с мъжете на позиции, свързани със събирането на новини, редактирането, писането и представянето на информацията (41% срещу 59% мъже).

Що се отнася до мениджмънта, най-много жени на високи постове има в Южна Африка (80%), а най-малко - в района обединяващ Азия и Австралия (13%).

Съществува Women media center - организация със сайт, поставила си за цел да направи жените по-видими и по-силни в медиите. Там са особено обезпокоени от статистическите данни за работната ръка в телевизиите, радиата, сайтовете и печата.