09 март 2011

Тактически медии

Тактическите медии са инструменти за манипулация на общественото мнение, позволяващи на специалисти или активисти да разпространяват конкретни идеи или информация и да създват имиджи. Те се различават от рекламата по това, че с тях се реагира по-бързо, по-евтино и по-ефективно.

Старото схващане е, че тактическата медия предпочита старите технологии и малките общности, но съвременното разбиране е противоположно. Понеже в понятието се включват алтернативи на централните медии, предположението е, че става дума за маргинални комуникационни средства. Гугъл например обаче не може да се нарече маргинално средство, но може да се нарече тактическа медия (виж Гугъл бомба).

Терминът произхожда от заложените комуникационни цели. Въпросните средства се използват за пропаганда и политчески цели, за рекламни цели и прокарване на икономически интереси, за създаване на кризи, черен пиар, изграждане на положителни образи и т.н.

Тактическите медии
- достигат до спицифични таргети от аудиторията;
- излъчват послания тогава, когато аудиторията е най-уязвима - когато се забавлява или когато я е страх;
- Внушават идеи и повение по-ефективно от рекламата, защото са по-убедителни, разполагат с повече време и внимание.

Тактически медии могат да бъдат например кутии от пица, които подтикват към потребление на даден продукт в рамките на времето за изяждане. Такива могат да бъдат и компютърните игри, които използват забавлението на потребителя за да внушат идея. Пример за подобна игра е "Darfur is dying", в която става дума за кризата в град Дарфур, Судан.

Блоговете и форумите също могат да се класифицират като тактически медии, но само ако върху тях има контрол от медиатор - специалист и ако те имат конкретна аудитория.

Още една разлика с рекламата е, че такитческите медии са желани и търсени от аудиторията, а не натрапени.

Пример в България за използването на тактически медии е слухът за фалита на ПИБ във форума на БГ-мама. Друг пример са блоговете с политческа насоченост, агитиращи за конкретни партии и критикуващи конкретни опоненти. Няма данни обаче дали тактическите медии в приложените примери се използват целенасочено (от професионалисти) или информациите и идеите се генерират на случаен принцип.

Повече информация за тактическите медии може да се получи от чуждестранни източници:

Tactical media (английски)
Définition Média tactique (френски)
Les médias tactiques (френски)