This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

24 май 2010

Рейтинг точка, рейтинг точки

Рейтинг точките (Gross Rating Point, GRP) представляват мерна единица за целевата аудитория, достигната от специфичен медиен канал. Една рейтинг точка се равнява на едно възприемане на рекламно съощение от 1% от целевата група. Чрез тази метрика се измерва ефективността на рекламните бюджети и се оптимизрат разходите за реклама на базата на заложения таргет и цената, която медията поставя за пренос на рекламната информация.

Това е моята дефиниция за термина, по-добра в интернет не виждам.


Рейтинг точките показват процента от достигната целева аудитория, която телевизиите гарантират на рекламодателите; например, ако целевата аудитория са мъже между 18 и 34 години и тв каналът гарантира за нея 9 GRP на цена 200 лв., той гарантира, че 9% от мъжете между 18 и 34 години ще гледат предаването, за което клиентът плаща 1800 лв. за стандартен клип (30 сек.)

Това пък е дефиниция, взета от публикация на "Капитал".


Метод за измерване на аудиторията с повтаряемост на циркулацията за определен период от време. Нивата на GRP за външна медия сочат към дневната циркулация изразена за седмица. Една Рейтинг Точка представя циркулацията равна на 1% от пазарната популация.

Аритметичната формула за изчисление на
Дневните GRP's = Осреднено DEC / Пазарна Популация

Трактовката на "Аспекта" ООД