This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

27 април 2009

СИБ забрави обещанието си

Съюзът на издателите в България (СИБ) вдигна много шум за нищо, обещавайки преди повече от месец да изготви публичен регистър на българските печатни медии. Явно от тогава досега организацията не е съумяла да разкрие истинските собственици на вестниците у нас, въпреки че те в повечето случаи са широко известни на читателите.

И така, остават два варианта - проектът да е тотално занемарен и да е бил просто кьорфишек с неизвестна цел или да е завършен и да се чака удобен предизборен момент за изнасянето му в публичното пространство.

При всяко положение подобен регистър вече е компроментиран и буди своите въпросителни.

18 април 2009

Ако не си в медиите, не съществуваш

ПР целите са реално осъществими, ако организацията е разработила и целенасочено реализира във времето и пространството своя медийна политика. Необходимостта от нея се обуславя от нарастващата роля на масмедиите в живота на съвременното общество.

Изследване, осъществено от консултантската фирма "Маккинзи" и университета Уортън (Warton), САЩ, показва, че въпреки стремителното развитие на Интернет основни средства за професионално информиране, дори на директорите на най-големите световни компании, си остават традиционните източници. Най-предпочитани са списанията и други периодични издания с бизнес тематика (47%), специализираните консултанти (41%) и деловите конференции (40%) Анкетираните класират Интернет на осмо място по важност.

Масмедиите остават основен източник на информация. В напрегнатото ни всекидневие само много ограничен кръг хора могат да си позволят да следват освен медиите и най-новата литература. И тази тенденция е характерна за всички възрастови групи, за всички хора на планетата.

Наскоро публикувано в Англия проучване на тема "Децата и тяхната променяща се медийна среда" (автори проф. Соня Ливингстън и Мойра Бовил) показва, че днешното британско дете е под прякото влияние на масмедиите средно по 5 часа на ден. В Швеция пък 89% от от децата проявяват интерес и редовно четат вестници.

Днес не възможно да си представим света вън от масмедиите. Ако не се появяваш в тях, просто не съществуваш. Вече има публики, за които онова, което не е показано по телевизията, не е реално. Затова и статусът на една или друга организация се определя във все по-голяма степен и от вниманието, демонстрирано към нея от масмедиите.


Из "PR. Технологията на успеха", Здравко Райков, Дармон, 2003, С.

09 април 2009

Пропаст в информираността

Филип Тичинър развива през 1970 г. теза за нарастваща пропаст в информираността. Според нея нарастването на асортимента от масова комуникация ще доведе до все по-голяма информационна пропаст между привилигированите и ощетените слоеве на обществото. Социално по-добре поставените хора могат по-бързо да си набавят и използват нови информации.

70-те години на ХХ век са само началото на техническия прогрес, сред чиито резултати живеем понастоящем. В една и съща държава (например България) едни живеят в картонени колиби край жп релсите, а други ползват Wi-fi Интернет с мобилните си телефони. Информацията, идваща от телевизор, е далеч по-ограничена от това, което може да се намери в Мрежата.

Пропастта в информираността няма как да бъде "запълнена" и има идентични размери със социалната пропаст.