20 декември 2010

Дихотомни въпроси

С въпроса по въпросите приоритетно се занимава науката социология, която им е раздала и имена.

Изследването на общественото мнение, нагласите и процесите става чрез задаване на правилни въпроси и извличането на необходимата информация. В контекста на медиите и журналистиката задаването на правилни въпроси също е важно.

По-малко в журналистиката и повече в социологията се задават дихотомни въпроси.

Дефиниция: Дохотомен въпрос е тип затворен въпрос, който предоставя на респондента точно две опции.

Примери: "Пол? (Мъж / Жена)";
"Мислите ли, че смъртното наказание е справедливо? (Да / Не)";

Приложение в социологията: Използва се най-често в началото на анкетите и въпросниците, когато се извличат демографски данни и се задават въвеждащи върпоси.
Пример: "Гласувахте ли на последните избори? (Да / Не. Ако отговорът е Не, преминете на стр. 3)".

Приложение в журналистиката: Дихотомни въпроси се задават по-често, когато се търси отговор, свързан със случил се факт или твърдо намерение, а не с мнение.
Пример: "Подписахте ли договор за сътрудничество?"; "Възнамерявате ли да подадете оставката си?"

Етимология: Терминът дихотомен идва от гръцкото dichotomia (разделение) - от dícha (на две, на парчета) и tomia (рязане, разделение, изрязване).

Свързани публикации:
Пропаст в информираността
Що е обществено мнение (накратко)

Хипотеза за зависимост на общественото мнение от медиите


2 коментара:

Анонимен каза...

Благодаря за полезната информация :)

Radko Krastanov каза...

Моля, пак заповядайте :)