18 февруари 2009

Спирала на мълчанието

Коцепцията на германския социолог Елизабет Ноел-Нойман Спирала на мълчанието гласи, че хората, които поддържат противоположни мнения на тези, които преобладават в медиите, предпочитат да мълчат. Основният мотив е свързан със страха от социална изолация. Явлението се разглежда като форма на социален контрол на общественото мнение, особено при кризи. Последствията са проява на социален конформизъм. На индивидуално равнище гражданите, които не споделят мненията на лидери на мнозинството, обикновено мълчат, за да не породят неодобрение у хората от социалната среда. Самото мълчание обаче ги изолира от други индивиди, които може и да споделят тяхното мнение.

Основни тематични линии в труда на Ноел-Нойман "Спирала на мълчанието: общественото мнение - нашата социална кожа" (1984) са груповият конформизъм и натискът от страна на масмедиите. Авторката определя проблема по следния начин:

"Наблюдения, извършени в един контекст (на масмедиите) се разпростират върху друг и окуражават хората или да оповестят своите мнения, или да ги задържат и да запазят мълчаие в един процес на разгръщаща се спирала - докато едната гледна точка овладее обществената сцена, а другата изчезне от общественото внимание, тъй като неговите поддръжници са станали безгласни".

Медиите (най-вече електронните) обикновено представят само две гледни точки по даден въпрос - с това те игнорират останалите. Проблемът се връща при медиите отново, тъй като без тяхна помощ не може да бъде огласено някакво противоположно мнение. Социалният диалог не се осъществява, а плурализмът се превръща в желано, но неизпълнено намерение.


Из Теории за масовата комуникация, проф. д-р Тодор Петев, С., 2004