28 март 2009

Подвеждаща реклама

Подвеждащата реклама е приписване на недействителни качества и възможности на продукта или услугата с цел потребителят да бъде заблуденм за да си я купи или да се възползва от нея.

Например рекламен спот за часовници, в който жена се къпе в басейн с рекламирания часовник, без той да е водоустойчив; или реклама за нарязан хляб (тип "резина"), която твърди, че филиите на марката са по-нискокалорични от другите на пазара, а те са само тънко нарязани.

Категоричното идентифициране на подвеждащата реклама често се затруднява от общото за рекламата хиперболизиране на възможностите на продукта или услугата. Разликата е във фалшификацията. Докато в скритата реклама фалшифицирането идва от мястото й в програмното съдържание, а в подсъзнателната реклама - от метоите й на въздействие върху аудиторията, в подвеждащата реклама то е в разминаването между рекламното съобщение и рекламирания обект.

Тъкмо затова тя не може може да бъде обект на медийна регулация (в ЗРТ няма разпоредби и дефиниции, свързани с нея), а разкриването й по-скоро попада в границите на Закона за защита на потребителите и е във възможностите на комитетите и асоциациите на потребителите.

Из дефиницията на Георги Лозанов от "Език на медийната регулация".