09 април 2009

Пропаст в информираността

Филип Тичинър развива през 1970 г. теза за нарастваща пропаст в информираността. Според нея нарастването на асортимента от масова комуникация ще доведе до все по-голяма информационна пропаст между привилигированите и ощетените слоеве на обществото. Социално по-добре поставените хора могат по-бързо да си набавят и използват нови информации.

70-те години на ХХ век са само началото на техническия прогрес, сред чиито резултати живеем понастоящем. В една и съща държава (например България) едни живеят в картонени колиби край жп релсите, а други ползват Wi-fi Интернет с мобилните си телефони. Информацията, идваща от телевизор, е далеч по-ограничена от това, което може да се намери в Мрежата.

Пропастта в информираността няма как да бъде "запълнена" и има идентични размери със социалната пропаст.