31 август 2010

Хипотеза за зависимост на общественото мнение от медиите

Темата за влиянието на медиите върху това как хората възприемат нещата от живота, е основна за журналисти и социолози. След серия изследвания и публикации Максуел Маккомс и Доналд Шоу издигат хипотезата, че медиите определят най-важните въпроси на деня в общественото съзнание.

Като членове на аудиторията хората:
- селективно контактуват;
- селективно възприемат съобщенията;
- селективно запомнят съдържания от медиите.

Индивидите интерпретират и усвояват света избирателно. Като цяло обаче широката публика е насочвана от лидери. Обществените лидери насочват и ръководят промените, а масмедиите главно трябва да заздравяват оформилите се образци на действие, социални очаквания и предпочитания.

Маккомс и Шоу твърдят, че благодарение на всекидневните си контакти и подбора на новините медиите влияят върху това как аудиторията възприема важните въпроси на деня.

"Чрез избора и представянето на новините редакторите, новинарският екип и говорителите имат важна роля при оформяне на политическата реалност. Читателите научават не само за дадена тема, но и каква тежест се придава на темата от количеството информация при представяне на новината и нейното място" (McCombs and Shaw, 1972: 176).

Масмедиите не могат сами да осигурят желания ефект, но те могат да установят дневен ред от въпроси, в рамките на които обществеността може (или трябва) да се произнесе. В този смисъл публиките са информирани, мотивирани, подпомагани и насочвани в посоката, в която трябва да мислят.

Средствата са разнообразни - размер на заглавията, шрифт, фотоилюстрации, мястото и времето, заделено в новинарските емисии. Тези ключове на електронните и печатните медии помагат на аудиторията да избира, разбира и възприема своите информационни приоритети.

Още по темата:
Пропаст в информираността
Що е обществено мнение (накратко)


Въпроси за размисъл:
- Често ли попадате на теми в медиите, които Ви дразнят с нерелвантността си към Вашия живот?
- Коя е последната тема, за която се сещате и в коя медия я срещнахте?
- Промени ли се отношението Ви към въпросната медия и ако да, как?
(Моля, не се притеснявайте да коментирате чрез формата за коментари горе вдясно от заглавието на публикацията).


По материали от Теория за масовите комуникаци, София, 2004