18 август 2010

Единствената уеб метрика, която има значение

Ето какво пише Робърт Найлс в OJR:

"За 15-те години, в които работя онлайн, съм се нагледал на какви ли не метрики. С уникални посетители, импресии и прекарано време сайтовете мерят успеха си. Но нито една от метриките не е наистина от значение. Виждал съм феноменални резултати във всяка една от категориите, които са водили до провал. Има само една метрика, една единствена, която определя бизнес успеха на даден сайт.

Приходите

Вашите посетители могат да губят часове във вашия сайт, но времето само по себе си не носи дори 10 цента (справка - Туитър). Обяснявам си възхода и падението на различните метрики с опитите на мениджърите да изкарат постиженията си максимално високи. Някой забелязва, че потребителите стоят по-дълго в сайта, канят го на участие в някоя конференция и "бум" - времето било най-важно.

Статистиката често е приятна за окото информация, но единственото, което е от значение, са парите. Да, някои се борят в интернет за гласове на изборите или друг тип влияние, но читателите на OJR (в случая на медийния блог - б.a.) се интересуват от това дали възвръщаемостта покрива необходимия ресурс за правене на журналистика, медии и сайтове.

Некомерсиалните сайтове са известно изключение. Те обаче също имат нужда от някакви инвестиции - дарения или най-често лични пари и време. Ако правенето на съдържание за некомерсиален сайт не си струва усилията на автора, то страницата няма да съществува (или просъществува дълго)".

Според мен, така представено, становището е крайно. За сметка на това е вярно. Уникални посетители, bounce rate, импресии, време, демографски показатели - това са от една страна укрития (или украшения) за уеб мениджъри, а от друга страна - стока за продаване. И все пак, метриката за успех в бизнеса са парите.