26 септември 2010

Вечното дерби на българските университети 2

Меренето на университетските... имиджи продължава. Представителят на УНСС попълни втори анкетната карта, сега се чака и възпитаника на НБУ. Ако не сте чели отговорите на бившата студентка от СУ, можете да го направите тук: http://media-bg.blogspot.com/2010/09/blog-post_20.html. Напомням, че става дума само за журналистическо-комуникационни специалности.

При наличието на две попълнени анкетни карти вече могат да се направят и някои изводи. Първият от тях е, че в УНСС винаги е имало една идея повече университетски шовинизъм. Специалността "Журналистика и масмедии" на УНСС бие в стойностните оценки специалността "Връзки с обществеността" във ФЖМК на СУ (5.77 срещу 4.75 оценка на полученото образование и 4.44 срещу 4.00 оценка на приложимостта на знанията в практиката).

Като цяло забележките и към двата ВУЗ-а са към осигуряването на стажове и практическа работа. Изглежда, че намирането на работа-по-специалността по принцип е трудна задача на трудов пазар, на който огромната част от работната ръка е с висше образование.

И в двете анкетни карти се откроява терминът "всичкология". Комуникационните специалности не следва да бъдат тясно специализирани, затова и в двете анкетни карти явлението е посочено по-скоро като положителна страна. С други думи тези специалности предоставят по-широк хоризонт на завършилите.

Ето какво каза Георги Петков* за УНСС:

Оценка по шестобалната система за полученото образование:
5.77

Топ 3 преподаватели:
- Проф. Благой Колев
- доц. Блага Благоева
- доц.д-р Цветан Кулевски

Силни страни на обучението:
- Добри и квалифицирани специалисти/преподаватели. Ако ще след това да съм всичколог по нищология...
- Усет към новото в сферата на медиите, което може да бъде приложено в учебния процес.

Слаби страни :
- Липса на достатъчна практическа подготовка.
- липса на възможност за реализация чрез осигуряване на стажове.

Оценка по шестобалната система на приложимостта на наученото във ВУЗ-а в професионалната реализация:
4.44

Препоръки за развитие на образованието в сферата на масовите комуникации и журналистиката:
- По-добра/повече практическа подготовка на бъдещите кадри (това важи с всичка сила не само за конкретната специалност и учебно заведение).

* Георги Петков е симпатичен млад човек, бакалавър по Журналистика и масмедии. Има двугодишен трудов стаж в медиите, понастоящем е редактор в агенция "Фокус".

Още по темата:
Вечното дерби на българските университети