18 април 2009

Ако не си в медиите, не съществуваш

ПР целите са реално осъществими, ако организацията е разработила и целенасочено реализира във времето и пространството своя медийна политика. Необходимостта от нея се обуславя от нарастващата роля на масмедиите в живота на съвременното общество.

Изследване, осъществено от консултантската фирма "Маккинзи" и университета Уортън (Warton), САЩ, показва, че въпреки стремителното развитие на Интернет основни средства за професионално информиране, дори на директорите на най-големите световни компании, си остават традиционните източници. Най-предпочитани са списанията и други периодични издания с бизнес тематика (47%), специализираните консултанти (41%) и деловите конференции (40%) Анкетираните класират Интернет на осмо място по важност.

Масмедиите остават основен източник на информация. В напрегнатото ни всекидневие само много ограничен кръг хора могат да си позволят да следват освен медиите и най-новата литература. И тази тенденция е характерна за всички възрастови групи, за всички хора на планетата.

Наскоро публикувано в Англия проучване на тема "Децата и тяхната променяща се медийна среда" (автори проф. Соня Ливингстън и Мойра Бовил) показва, че днешното британско дете е под прякото влияние на масмедиите средно по 5 часа на ден. В Швеция пък 89% от от децата проявяват интерес и редовно четат вестници.

Днес не възможно да си представим света вън от масмедиите. Ако не се появяваш в тях, просто не съществуваш. Вече има публики, за които онова, което не е показано по телевизията, не е реално. Затова и статусът на една или друга организация се определя във все по-голяма степен и от вниманието, демонстрирано към нея от масмедиите.


Из "PR. Технологията на успеха", Здравко Райков, Дармон, 2003, С.