15 юни 2011

Новинарски клубове

Въпросът как да се финансира кореспондентска мрежа и как изобщо да се разработват чуждестранни теми и новини стои пред всички медии по света. Повечето електронни медии и печатни издания разчитат на големите световни агенции, които покриват важните новини. Това обаче унифицира информациите и не позволява сериозен аналитичен прочит на събитията.

Затова се предлага създаването на новинарски клубове. Разработка на идеята на английски език има в този ПДФ файл.

Накратко концепцията и ползите са следните:

- Аудиторията или читателите се групират по своя воля, а не в следствие на обща характеристика - употребата на конкретна медия. Публиката сама определя тематичната рамка на своя клуб - в него има много повече актуална информация, която я интересува, отколкото в общопрофилните медии. Разликата с нишовите медии е в динамиката и обхвата;

- Монетизацията става чрез абонамент. Абонаментът за печатните издания поевтинява, плащането за телевизия не оправдава очакванията, таксите в интернет са екзотика (почти табу). Във въпросните клубове обаче се агрегират информации от много източници, така че публиката е облекчена в задачата си да инвестира време и внимание в селекцията на важното и вярното;

- Още приходи могат да се генерират от абонаменти на училищни, университетски и научни общности (тоест не на физически лица, а на институции). Глад за тематично подбрани новини има винаги в научната и образователна сфера;

- Допълнителна вторична социална полза може да бъде създаването на двуезични групи (клубове), чрез които да се повиши познанието за националните различия и изобщо да се подобри разбирането за чуждото. Логиката на двуезичните групи е, че едните "предават" новини от своята среда, а другите ги консумират, и обратното.

Минусите на концепцията са в това, че е разработена в контекста на американската медийна реалност и че клубовете следва да се обособят като автономни медии, тоест тя не е решение на проблема с финансирането на кореспондентите и пратениците. Друг проблем е, че въпросните клубове могат да съществуват само в Интернет.

2 коментара:

Martin St. каза...

Не съществуват ли подобни клубове и в България?

Radko Krastanov каза...

Не знам за такива, не съм чувал. Вие знаете ли, чувал ли сте за нещо подобно?