07 май 2011

Нашият празник на радиото и телевизията

България, Русия и Беларус имат собствен празник на радиото и телевизията. В Русия 7 май е само празник на радиото. На тази дата през 1895 година Александър Попов демонстрира своето изобретение, което може да предава и приема радиовълни на големи разстояния без проводник. Така се твърди.

Защо тази дата не се отбелязва навсякъде по света? Защото много от научните общности не признават Попов за първия учен, осъществил радиовръзка, а посочват като такъв Хенрих Херц (Германия).

Идеологическите надпревари са отживелица, но празникът е останал, така че на колегите от радиата и телевизиите - честит празник!

И поздрав с фейлетона на Смирненски "Рапортьор".