03 февруари 2009

Що е обществено мнение (накратко)

Общественото мнение представлява сборни, колективни възгледи на обществото по даден въпрос или проблем. То се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика.

Няма нищо по-късо от обществената памет, обаче. Затова е необходимо поддържането на налично (положително) обществено мнение. Затова ПР специалистите подготвят и разпространяват разнообразен репертоар от т. нар. едностранни послания. Наименованието им подсказва, че те съдържат само едностранчива (положителна) информация за обекта на общественото мнение.

То е податливо и на рационални, и емоционални предпочитания, които от своя страна биват развивани (пак от ПР-ите или по случайност).