02 февруари 2009

Нелоялност или справедливо възнаграждение?

Три въпроса (проблема) стоят скрити между редовете на разказа на директорката новини и актуални предавания в ТВ2 Жени Павлова за подбора на новинарския екип в телевизията. Начините на подбор били следните:


а) препоръки от уста на уста и
б) пресявки след обява.
От втория начин изникнал кандидат, идващ от водеща телевизия. Той обаче заявил в последствие, че настоящата му медия му предложила по-добри условия (финансови) и очаквал наддаване.

От горното правя следните изводи:

а) у нас няма достатъчно на брой квалифицирани, със стаж и талантливи журналистически кадри;
б) медиите задоволяват малък брой кадри (и не мотивират останалите да се развиват) и
в) кадрите не са лоялни.