12 август 2011

Усмивка в отпускарския сезон

Отпускарският сезон убива продуктивността, това съдя и по себе си. В медиите това означава забавани грешки.

Ето какво пише News.bg тук:Последно: Този самолет ще ражда ли или е само за преглед при гинеколог? :) За пристанище ли става дума или за летище? Или и двата обекта са проблематични, но информацията не е достатъчно ясно обособена?

Впечатление прави още, че читателите сигнализрат от почти 24 часа за "дефекта", но корекция не следва.