09 ноември 2010

Деятелният залог в пиара

Връзките с обществеността винаги имат за цел да предадат конкретно послание на конкретни публики. Дори и да не става дума за пиар, по-подходящата стратегия е да се комуникира от първо лице, а посланията да са максимално изчистени, прости и ясни.

Що се отнася до стила на изразяване, деятелният залог е за предпочитане пред страдателния както в писменото слово, така и в изявите пред камери и микрофони. Освен това е препоръчително акцентът на изречението да е в началото, а не в края - психологическо правило на възприятието и на комуникацията. В последствие медиите също развиват темите по модела на пирамидата - отгоре (първо) най-важното, надолу (после) обстоятелствата.

Ето и два примера:

Неубедително: Терористичните актове не са заплаха за летището.
Убедително: Летището не е застрашено от терористичен акт.

Неубедително: Никой не е бил дискриминиран при подобора на персонал.
Убедително: Нашата организация не дискриминира никого при подобора на персонал.

За политиците и публичните личности също е важно да се изразяват просто, за да бъдат по-убедителни. Българските общественици често увличат в желанието си за изява и започват да говорят на неразбираем дори за тях самите език. Съответно посланията им или не достигат качествено до публиките, или се възприемат погрешно.

Ето примери:

Неубедително: Сред приоритетите ни са сферите на здравеопазване и образование.
Убедително: Здравеопазването и образованието са наши приоритети.

Неубедително: Държавата беше разграбена по време на прехода от криминални субекти, които се възползваха от непрозрачната приватизация.
Убедително: Непрозрачната приватизация позволи на криминални субекти да разграбят държавата.

Заб.: Когато се говори, много важно е да има какво да се каже. Ако липсват факти, а са налични предположения, е необходима по-сериозна аргументация. Тя също обаче ще бъде по-ефективна, ако е проста и "изчистена". Има и книга по темата - "Млъкни и кажи нещо" (Shut up and say something, от Karren Friedman).

А ето и още два примера, които нямат толкова общо с граматическите залоз, но имат по темата:

Неубедително: Вярваме, че автомобилите ни са сигурни.
Убедително: Сигурността на автомобилите ни е пръв приоритет.

Неубедително: Не мисля, че двете убийства имат връзка.
Убедително: Двете убийства категорично нямат връзка.

Начин за проверка дали дадена информация/съобщение имат "излишни мазнини" е да се публикуват през Туитър. Ако са повече от 140 символа, следва да последва замисляне.