17 октомври 2010

Конкурентни преимущества на радиото като рекламен канал

Свитите рекламни и маркетингови бюджети през последните две години засегнаха и радиото, но същевременно максимизираха ефекта на едно от сериозните конкурентни преимущества на този тип медия. Става дума за ценовата ефективност.

Експеримент на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) през 2004 г. показа, че рекламното съобщение (в случая - новината за откриването на нов магазин за битова електроника в София) е достигнало до 51,2% от целевата група - населението на София на възраст между 19 и 54 години, като е било разпорстранявано само чрез реклама в радиостанции. С бюджет от около 13 хиляди лева кампанията постига по-добри от предварително планираните резултати сред целевата група с цена на рейтинг точка от 23,4 лева (виж долу). След двуседмичната радиокампания се установява, че 43.2% от всички столичани на възраст между 19 и 54 години са научили за откриването на новия магазин, а експериментът като цяло показва, че радиото е конкурентно способно в борбата за дял от рекламния пазар.

Ниската себестойност на рекламото време се постига с ниски производствени разходи. В сравнение с телевизията радиото има много по-малко производствени разходи поради естеството на медията. В зависимост от формата (News and talk, Contemporary Hit Radio, Oldies и т.н) някои радиостанции могат да съществуват и да бъдат печеливши с много малки инвестиции. Евтиното производство позволява на предприемачи от по-бедни райони в България да излъчват локална радиопрограма, която да може да се самоиздържа. Локалните радиостанции често са предпочитани по места заради преимуществото да излъчват желаната от жителите на местността програма (новини и музика).

Също като телевизията, радиото не изисква грамотност или специални технически умения от слушателите. То е абсолютно безплатна медия и българската медийна история не познава случай, в който слушането да е било заплащано, тъй като ефирното радиоразпространение няма как физически да бъде ограничено в рамките на обхвата. Възможно е ситуацията да се промени след приключване на процеса на цифровизация, но при всички положения платените радиа, ако изобщо се появят такива, биха били единици, а улавянето им ще трябва да се извършва от специално устройство - декодер. Медията в перспектива обаче винаги ще остане като цяло безплатна и широкодостъпна.

Конкурентно преимущество на радиото пред всички други медийни канали е липсата на нужда от ангажираност. То е предпочитана медия в колата и по време на работа, когато информирането или слушането на музика е второстепенна и нископриоритетна дейност. Радиото има и развлекателни функции, поради което намира своите почитатели във всички възрасти и демографски групи. По-младите слоеве на икономически активното население, които разполагат с мобилни устройства, разполагат и с денонощен достъп до радиоефира. Повечето марки и модели мобилни телефони поддържат съответните функции и могат да лужат като портативен приемник с големината на вафла. Освен това радиото, също като печата, навлиза в интернет и разширява потенциалната си аудитория. Така работещите на компютри могат да слушат радио или от приемника в офиса, или от собствената си машина.