07 октомври 2010

Съдържание за уеб - тренинг на Лукрат

Имах честта и удоволствието да присъствам на тренинга за оптимизиране на текстове за уеб, организиран от Лукрат и провел се днес, 7 октомври 2010 г. За съжаление нямах възможността да присъствам на може би най-важния за мен панел - Атрактивно писане за Интернет, воден от Владимир Петков - Каладън (kldn.net).

За сметка на това чух по-голямата част от презентацията на Огнян Младенов (oggin.net) на тема "Оптимизиране за търсачки" (SEO) и целите изказвания на Георги Варзоновцев (по темата за ползваемостта) и Борил Караиванов (по темата за графичното офромление).

Не се каза каза нищо сензационно, не можах да чуя теза или практика, която да не съм срещал или чувал преди. Това беше минусът.

Това, което най-много ми хареса, беше средата. Първо, тренингът се проведе при хубави условия - пространство, озвучаване, видимост. Второ, присъстващите бяха иновативни, разчупени и като цяло симпатични личности. И трето, насоката на разговорите (най-после) се отдалечи от сферата на маркетинга като панацея за всеки бизнес и изобщо за всяка човешка дейност.

Получи се много интересен спор между една от присъстващите дами и Георги Варзонцев на тема "За и против прилагателните в Интернет от типа "великолепен"" (най-общо казано).

Аргументите "ЗА", които бяха допълнени и от друг гост, са следните:
- Посланието става по-образно, потребителят може да си представи обекта на текста;
- В момента се продават повече мечти, отколкото стоки;
- Потребител, решил да направи информиран избор, би отделил време да прочете дори по-тежък и по-дълъг текст.

Аргументите "ПРОТИВ", също допълвани от други, са следните:
- Потребителите в Интернет по принцип нямат време за дълъг престой по сайтовете (с изключение на Фейбук ;);
- Възможно е разминаване между изградения образ на продукт (бранд) и реалността;
- Възприятията на словото е различно (за едни "прекрасен апартамент" означава тих апартамент, а за друг - голям) и ефективността от информационна гледна точка е ниска.

Иначе отново се говори за сайтовата ползваемост и пътя на очите по страниците. Тестовете показват, че очите се движат в очертанията на буквата F. Първо се забелязва логото горе вляво, след това се сканира какво има надясно. След това се слиза "ред" надолу където в окото се набива челното заглавие, нататък погледът слиза плавно, като се придържа към лявата част на сайта.


Зоните с червен цвят са местата, откъдето очите минават най-често.
снимка: katetoon.com