25 септември 2010

За публичния регистър на печатните медии

Парламентът прие наскоро на първо четене промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. В тях е заложено печатните издания да публикуват информация за действителния им собственик в първия брой за всяка календарна година. До пет дни от отпечатването му издателят е длъжен да подаде в Министерството на културата декларация за действителния собственик на издателя. Министерството от своя страна трябва да публикува на Интернет страницата си информацията за притежателите на печатни издания в десетдневен срок от получаването на декларациите. Промените предвиждат още, ако законът бъде нарушен, да бъде налагана глоба, която варира от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв. Дали обаче законът ще повлияе върху прозрачността на медиите?

Обществеността искаше публичен регистър и го получава - ще го гледа в сайта на културното министерство.
НО! в промените в закона не се предвижда забрана за придобиването на медии (в случая печатни) от юридически лица в офшорни зони. Вануату, Сейшелските и Бахамските острови предлагат не само "данъчен рай", но и достатъчна степен на анонимност.

В закона се регламентира, че под "действителен собственик" се разбират физическото лице (лица), което е краен бенефициент на собствеността в юридическо лице, което притежава участие в издателя.
НО! какво става с печатни издания, които са публични компании? Ако ценните им книжа са листнати на борсите, то собствениците и бенефициентите ще бъдат стотици или хиляди.

Промените предвиждат контролът да бъде осъществяван от кметовете на общините. Предвижда се приходите от глобите и имуществените санкции да постъпват по бюджетите на съответните общини.
НО! Какъв е контролният механизъм за работата на кметовете по отношение на местния печат? Местните избори?

За мое съжаление не открих коментар по промените в закона от специалиста по въпроса - Нели Огнянова. Няма и сериозни реакции в публичното пространство.

Стари по темата:
В очакване на публичен регистър
Преди регистъра