29 март 2010

Copyleft

Copyleft е непреводима на български език игра на думи с понятието copyright (традиционно превеждано като "авторско право"), която описва практиката авторите да се отказват от част от своите права и да освобождават произведенията си, като същевременно изискват същите свободи да се запазят и за всички копия и производни версии надолу по веригата.

Думата copyright е съставно съществително, образувано от глагола to copy ("копирам") и right ("право"), и означава буквално "право на копиране". Right обаче означава и "дясно", което е използвано в играта на думи при съставянето на copyleft от същия глагол to copy и думата left, която може да означава както "ляво", така и "оставям" или "оставен". Copyleft няма буквално значение на английски език.

Запазено по презумпция* право на автора е да бъде единствен разпространител на копия на своите произведения и трета страна може да извърши размножаване и разпространение на копия само при изрично получено разрешение.

Тази стъпка обаче може да бъде пропусната, когато носителят на авторските права сам пожелае да се раздели с част от правата си чрез едностранно лично волеизявление в писмен вид, т.е. да я отдаде под свободен лиценз. Принципно, по този начин се дава право на всеки потребител, който разполага с копие, във всеки един момент от време законно да се възползва от предоставените от свободния лиценз права, без да дължи на автора заплащане и без да има нужда да търси изричното му разрешение.

С термина copyleft (транслитериран като копилефт) се назовава и съответната форма на лицензиране на компютърни програми, документи, музикални, графични и мултимедийни произведения на изкуството, научни трудове и др.

Широко използвани copyleft лицензи са GNU General Public License и GNU Free Documentation License. Подобна, но не идентична клауза, наречена "share alike" (споделяне на споделеното), съдържат два от шестте лиценза Creative Commons.

* точният юридически термин е по премълчаване
Илюстрация: Символът на копилефт