25 май 2009

Формулата KISS (Кис) или как се пишат новини

При писането на повечето новинарски истории се прилага формулата KISS. KISS е съкращение от фразата "keep it short and simple" (т.е. да бъде кратка и проста) или "keep it simple, stupid" (т.е. да бъде проста, непретенциозна).


Познавам журналисти от един безплатен провинциален вестник, които са инструктирани всяка новина, която пишат, "да бъде проста, все едно, че пишеш на баба си". Всякакви сложни мисли, абстрактни понятия, двусмислици и въпроси без отговор не се приемат добре от редакторите, които най-често ги изхвърлят от подготвения материал. Същото се случва и с всичко, съдържащо личен коментар на журналиста.

Националният съвет за обучение на журналистите поставя следните изисквания за писане на новини:

"Обучаваният журналист трябва да умее да подбира съдържанието и стила, необходими от различните новинарски истории или тематични статии; да разпознава, получава и подбира нужните факти с новинарска стойност с помощта на писмени или вербални източници; да пише ясни, балансирани и с наситено съдържание новинарски истории под форма, която да привлич и интригува читателя..." (NCTJ 2002: 11)

Следват по-подробни изисквания:

- новинарските истории трябва да съдържат информация, предоставена от журналиста
- съдържанието трябва да бъде пълно и балансирано
- уводната част трябва да съдържа основното послание на новинарската история и да бъде ясно написана. Най-важната информация трябва да се поднесе в началото на изложението и да бъде последвана от смислено, логично и четивно съдържание
- личните коментари трябва да се избягват
- фактите трябва да са добре подбрани и логично представени
- в съдържанието не трябва да има намеци и неясноти, а думите трябва да бъдат точно подбрани- стилът трябва да бъде популярен
- преките цитати трябва да са точни и съответстващи на контекста

Из Журналистиката - принципи и практика, Тони Харкъп, "Слънце", С., 2009
NCTJ - National counsil of the training of Journalists.