12 август 2012

По-тихи реклами

За по-тихи телевизионни реклами настояват от парламентарната медийна комисия. Засега няма текст в закона, който да указва с каква сила да бъдат търговските клипове.

Според председателят на Съвета за електронни медии Георги Лозанов е необходима както правна норма, така и саморегулация.

"В нашето законодателство не е уреден този въпрос. Оставен е като технически параметър на свободния избор на операторите.

Има оплаквания от по-възрастните зрители, че това е стресиращо, пречи на нормалната комуникация, кара те да превключиш канала", заяви Лозанов.

Председателят на СЕМ иска да изчезне усещането у публиката, че съществува шумова агресия. Въпросът ще бъде решен след започването на новия парламентарен сезон.