11 януари 2011

Как се дава интервю

Инструкциите са на френския експер Филип Гранж, източникът е Journal du Net. Забележките са на блога :)

Най-важното в списъчен вид:

- Подберете внимателно мястото на общуване с журналиста. На "чужд терен" представителят на медиите може да се чувства притиснат и като цяло некомфортно. И обратното е валидно - да се дава интервю в редакцията не е най-добрата идея. Най-добре е на неутрален терен.

Заб.: Малко по-различен е случаят при телевизионното интервю. Тогава атмосферата е важна. В зависимост от темата и характера на медийната изява най-подходящ, изглежда, е офисът. Стига да не е твърде ексцентричен :)

- Не подценявайте подготовката. Някои медии имат, а други нямат практиката да запознават събеседниците с въпросите и темите, по които ще се говори. Подготвка с експерт (отдел) може да спести неудобни моменти. Експертите могат да адаптират поведението и отговорите спрямо типа медия - онлайн, тв, печат...

- Говорете от първо лице единствено число. Аудиторията възприема по-добре и така се излъчват необходимите самочувствие, увереност и компетентност.

- Не отговаряйте на въпроси, по които нямате достатъчно информация. Препратете към съответния човек или институция. Многознайниците дразнят повече от незнаещите. Шансът да сбъркате драматично при импровизация е значителен.

- Заучените отговори провалят всичко. С тях интервюто би станало скучно и няма да постигне положителен ефект.

Заб.: Симпатията на журналиста е важна предпоставка за изграждането в последствие на позитивен образ. Даващият интервю върши половината от работата - той трябва да каже изречението, което после да се превърне в заглавие. Колкото "по-голяма половина" от работата свърши даващият интервю, толкова по-щастлив ще е журналистът. И това ще се проличи и в интервюто.

- Презумпцията е, че нито журналистът, нито аудиторията знаят за какво говорите. Прилагайте примери, числa, сравнения и аналогии без никакви скрупули.

- Корпоративните слогани са излишни. Повторението на ключови фрази и послания - не.

Още по темата:
Деятелният залог в пиара